Theatergroep Helmers

Wie is Helmers, wat doet ze en voor wie doet ze dat? Drie vragen die ik hier zal proberen te beantwoorden.

Helmers is een traditionele toneelvereniging, ontstaan uit een rederijkerskamer zoals veel grotere Drentse dorpen die kennen. In het verleden was ze zeer succesvol, ’s winters de traditionele voorstelling twee keer stijf uitverkocht in het plaatselijke café. Aan het eind van de vorige eeuw kwam daar de klad in, het bezoekersaantal liep snel terug, evenals de donateurs. Reden daarvan was dat het aanbod van amusement via televisie en theater gigantisch toenam en de nieuwe generatie minder behoefte had aan serieus amateurtoneel.

Als we toen de bakens niet hadden verzet was Helmers waarschijnlijk weggekwijnd. Maar wij zijn begonnen met laagdrempelige toneelvoorstellingen. ‘s Zomers in en om de molen in Gieten, ons molentheater. We bouwden een kleine tribune voor max. 45 toeschouwers in de molen en speelden voor een paar euro een voorstelling waarin humor en actie voorop stond. Vaak absurdistische stukjes maar ook zelf gemaakte improvisaties over herkenbare maatschappelijke zaken.

Het sloeg aan en momenteel spelen we 7 keer een voorstelling in september. We kregen ook een heel ander, jonger publiek dat bovendien niet meer uitsluitend uit het eigen dorp kwam, het aantal donateurs begon te groeien en zowaar kwamen er nieuwe, jongere leden zich aanmelden.

Maar daardoor veranderde de belangstelling voor onze traditionele winterproductie niet, die bleef steken op ongeveer 60 toeschouwers, waardoor zelfs de uitbater van het café ons liever zag gaan dan komen. Vijf jaar geleden hebben we besloten dat we ook ’s winters locatietheater wilden gaan spelen en we gingen op zoek naar plekken in Gieten waar dat kon. Eerst in leegstaande panden, later bij bedrijven in opslag- en/of werkhallen of in de kantine van een camping. We zochten ook samenwerking met zangkoren uit de omgeving om de uitvoeringen een ander karakter te geven. Wel bleven we een stuk met een inhoud spelen, maar we zochten dan samen met het koor naar liedjes die de voorstelling versterkten. Opnieuw bleek deze formule een succes, we hebben de afgelopen jaren steeds drie voorstellingen gespeeld in één weekend in december en meestal waren de voorstellingen helemaal of bijna uitverkocht. Het vraagt wel veel meer inzet van vooral de decorploeg en de technische man, omdat niet van een bestaand podium kan worden uitgegaan en omdat vaak de ruimte waar we spelen slechts kort beschikbaar is in verband met werkzaamheden die voor en na zo’n weekend door moeten gaan.

Eind vorige eeuw had Helmers ongeveer 10 spelende leden en dreigde te vergrijzen, wel hadden we een professionele regisseuse die ons heeft gesteund bij de omschakeling naar waar we nu zijn. En nu zijn we een bloeiende club met 20 actieve leden, variërend in leeftijd met gelukkig ook voldoende mannen, een zeer inventieve decorploeg, een goede vaste technische man voor licht en geluid en nog steeds onze professionele regisseuse. Daarnaast is het aantal donateurs bijna verdubbeld en krijgen we regelmatig de vraag te horen: “Wat gaan jullie straks weer spelen en waar?”.

Andries van der Meer / VOORZITTER

Andries van der Meer

 
 

Theatergroep Helmers. Alle rechten voorbehouden. Website door Groenbaard.